Normering

 

Lystrup-Elsted Dagtilbud er normeret til i alt 670 børn fordelt på ti afdelinger. Normeringen er fordelt på de enkelte afdelinger som følger:

 

 

Vuggestuebørn   

Børnehavebørn   

Børnehaven Lystruplund      30 + 9 H-børn
Børnehuset Godthåb 24 40

Børnehuset Lyset

24

40

Dagplejen ca. 45  
D.I.I Hasselhaven 17 50

D.I.I Børneuniverset

39

60
Elsted Børnehus      14

40

Hurlumhejhuset 34 60
Integr. Inst Blomsterhaven      17 30
Ørnereden 39 60

 

Vær dog opmærksom på, at den reelle fordeling kan afvige en smule fra normeringen.