Særlige tilbud

 

Sprog

I Lystrup-Elsted Dagtilbud har vi en uddannet sprogvejleder i hver afdeling, der står for at planlægge og igangsætte sprogarbejdet i den daglige praksis. I dagtilbuddet har alle afdelinger desuden adgang til et leg- og læringsrum på Lystrup Skole, hvor børnene kan fordybe sig i forskellige former for arbejde med sprog.

 

Motorik

I Lystrup-Elsted Dagtilbud har vi en uddannet krop- og bevægelsesvejleder i hver afdeling, som arbejder med at støtte alle børns motoriske udvikling. I dagtilbuddet har alle afdelinger desuden adgang til et motorikrum på Lystrup Skole, hvor der er plads og redskaber til at udfordre og støtte børnenes motorik.

 

     

 

Konsultativt Forum

Hvis I som forældre eller vi som personale har bekymringer om jeres barns trivsel eller udvikling, har Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Aarhus Kommune et tilbud, der hedder Konsultativt Forum. Her tilbydes en møderække (typisk 1-3 møder) med deltagelse af jer som forældre, barnets kontaktpædagog, den pædagogiske leder i afdelingen samt en psykolog og en tale-hørekonsulent. Derudover er det muligt at invitere andre faggrupper (fx sundhedsplejerske, Børn og Unge-læge eller familierådgiver), hvis det giver mening. På mødet diskuteres barnets udvikling og udfordringer, samt hvordan de voksne bedst muligt kan hjælpe barnet. Møderne er anonyme. Henvend dig til den pædagogiske leder i jeres afdeling, hvis du ønsker at høre mere om Konsultativt Forum.