Uddannelsespolitik for Hjortshøj Dagtilbud

 

I Hjortshøj Dagtilbud lægger vi stor vægt på høj faglig kvalitet i vores pædagogiske virke. Derfor støtter vi op om, at alle medarbejdere løbende bliver opkvalificeret til at løse de opgaver, dagtilbuddet har sat sig som mål, jævnfør vores Lokale Udviklingsplan.

 

For at fremme forståelsen for de forskellige opgaver skal ledelsen have fokus på, hvilke kurser der understøtter opgaverne, og hvilke medarbejdere, der kunne have stort udbytte af videreuddannelse. Via medarbejderudviklingssamtaler udarbejdes der en handleplan for den enkelte medarbejder med afsæt i medarbejderens ønsker og de opgaver, der skal varetages i dagtilbuddet.

 

Det betyder meget for det samlede dagtilbud, at vi arbejder ud fra samme forståelsesramme. Derfor vægter vi, at hele dagtilbuddet har en fælles udviklingsdag om året.

For at ovenstående kan realiseres kræver det, at der hvert år afsættes økonomiske midler til dækning af kurser og udviklingsdage.

 

Kurser, bedømmelseskriterier:

 

Som kursist er man forpligtet til at videreformidle ny viden til resten af personalegrupperne. Derfor skal der fra ledelsens side sikres plads til at medarbejdere, der kommer tilbage fra kursus, får mulighed til at formidle deres nye viden videre.