Værdigrundlag i Hjortshøj Dagtilbud

 

De værdier, der er grundlæggende for, hvilke holdninger vi har og hvordan vi handler i det pædagogiske arbejde, er vigtige pejlemærker for os. Det tilbud, vi har til børnene, er et tilbud om at være en del af fællesskabet. I vore dage er institutionen ”barndommens gade”. Det er her, de vigtige erfaringer med at tilhøre en gruppe gøres. Det er her, venskaber udvikles og hvor man er medskaber af og deltager i et socialt fællesskab. For at nå vores mål om at hvert barn inkluderes i et fællesskab, tager vi afsæt i Aarhus Kommunes tre værdier; Troværdighed, Respekt og Engagement med et særligt fokus på anerkendelse, udvikling og glæde:

 

Troværdighed

Troværdighed og tillid opbygges gennem samspil med hinanden. I Hjortshøj Dagtilbud tilstræber vi at  skabe sammenhæng mellem ord og handling. Jo bedre vi er til det, jo større bliver vores troværdighed både over for forældre, børn og for hinanden som kolleger.

Vi vil være tydelige i vores mål og forventninger, handle i forhold til dem og således trække en rød tråd mellem dét, vi gerne vil og dét, vi rent faktisk gør. Troværdighed og tillid kræver åbenhed og vilje til at diskutere egne holdninger, pædagogik og visioner. Bevidst anvendt kommunikation er derfor et centralt element i vores daglige arbejde.

I praksis kommer det til udtryk således:

 

Respekt

Vi respekterer, at vi har forskellige livsværdier, meninger og erfaringer. Vi har en rummelig arbejdsplads, hvor der gives plads til forskellighed inden for den fælles ramme. Vi er nysgerrige på hinandens tanker og handlinger, og har en anerkendende arbejdspladskultur. Det betyder også, at vi sammen professionelt kan undres og reflektere over hinandens praksis med mål om fagpersonlig udvikling.

Ligeværdighed er en udløber af respekt og er en grundlæggende præmis for et godt samarbejde med hinanden, med forældrene og i arbejdet med børnene.


Engagement

Interesse, energi og faglig indsigt hos den enkelte, skaber det engagement, der skal til for at vi kan udvikle os, være kreative i opgaveløsningen og tænke i nye muligheder. Engagement er nødvendigt for at bevare arbejdsglæden og kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Netop arbejdsglæde er en parameter for, at personalet kan skabe og indgå i et udviklende fællesskab med hinanden, børn og forældre.

Vi mener, at fællesskabet i dagtilbuddet er med til at højne os fagligt, da vi kan lære af hinandens ekspertiser og vi vil skabe rum for faglig udveksling og udvikling.

Det kommer bl.a. til udtryk således:

 

For os hænger værdierne uløseligt sammen. Udvikling og læring kræver rum, anerkendelse og respekt fra omgivelserne; både for børn og voksne.

 

Hvor anerkendelse, udvikling, respekt og troværdighed trives,

vokser engagementet og glæden sammen med det

og skaber et fællesskab,

som det er værd, at være en del af.