Velkommen til Hjortshøj Dagtilbud

 

Hjortshøj Dagtilbud er beliggende i Hjortshøj, i Virupskolens distrikt, og er en del af det geografiske område, som i Børn & Unge går under navnet Område Grenåvej Vest.

Hjortshøj er et stærkt og interesseret lille lokalsamfund, hvor mangfoldige måder at være familie på og hvor forskellige måder at leve på er repræsenteret. 96,6% af børnene er af dansk etnisk herkomst.

 

Dagtilbuddet består af fire afdelinger, heraf en dagplejeafdeling samt tre integrerede institutioner for børn i alderen 0-6 år; Bifrost, Solsikken og Spiren.

Dagtilbuddets overordnede ledelse varetages af dagtilbudslederen, der har det overordnede pædagogiske ansvar samt ansvar for strategi, personale, økonomi og administration. I tilknytning til dagtilbudslederen er der en mindre administrationsenhed, der varetager den daglige økonomi- og personaleadministration.

 

Hver afdeling har deres speciale og styrker, og i tæt samarbejde og fællesskab ønsker vi at tilrettelægge et udviklende og trygt miljø for børnene fra første skridt i institution eller dagpleje til overleveringen ved skolestart. Omdrejningspunktet for arbejdet med børnene er en tæt og løbende dialog med forældrene.

 

Forældresamarbejde

I Hjortshøj Dagtilbud vægter vi det gode forældresamarbejde højt. Vi skal give børn og forældre mulighed for medbestemmelse i forhold til de enkelte tilbud og stille krav om medansvar for børnenes udvikling. Med udgangspunkt i at forældrene er børnenes vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer sammen med forældrene gennem vedkommende og varierende samarbejdsformer, hvor det er tydeligt, hvilke forventninger vi har til hinanden.

 

Vi ønsker, at samarbejdet med forældrene er kendetegnet ved dialog, et højt informationsniveau og bevidsthed om, at forældrene er eksperter i deres eget barn. Forældrene skal føle sig velkomne i dagtilbuddet og føle, at de har medindflydelse på deres barns hverdag. Vi vil gerne opnå, at forældrene har forståelse for de krav og forventninger, vi stiller til dem. Ligeledes har vi en forventning om, at forældrene deltager i dagtilbuddets liv og stiller spørgsmål – at de undrer sig højt.


Et godt og konstruktivt forældresamarbejde er et fælles ansvar og er med til sikre, at barnet i dagtilbuddet trives og udvikler sig positivt. Åbenheden mellem forældre og personale er med til at sikre en tryg start på dagen for barnet og dermed grundlag for en god dag.

 

Vi er glade for alle vores aktive forældre i både forældrerådene og bestyrelsen. Dagtilbuddets bestyrelse består af en forældre fra hver afdelings forældreråd. Derudover deltager dagtilbudslederen og to medarbejdere fra dagtilbuddet. Hver afdelings forældreråd består af 5 forældrerepresentanter, den pædagogiske leder og en medarbejder repræsentant.