POLITIK FOR ”RESPEKT FOR GRÆNSER”

BEDER DAGTILBUD

 

 

Sikrer at der er tryghed, og ikke angst, der styrer barnets liv.

 

Forebygge, mindske hyppigheden og virkningerne af overgreb.

 

Det enkelte barn skal have mulighed for at udvikle sig til et helt menneske både fysisk og psykisk.

 

Det enkelte barns behov for fysisk omsorg og nærhed respekteres.

 

Måden vi arbejder på, i afdelingens fysiske rammer, er åben og overskuelig.

 

Samarbejdet i huset foregår i tillid og forventning til at alle medarbejdere anerkender og respekterer det enkelte barns og voksnes individuelle grænser.

 

Der er tale om et seksuelt misbrug, når et barn inddrages i seksuelle aktiviteter, som barnet ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til, og derfor ikke kan give tilladelse til, og derfor ikke kan give tilladelse til/eller aktiviteter af denne karakter, der overskrider samfundets sociale og retslige normer.