Status- og udviklingssamtaler

Status- og udviklingssamtalen (SUS) er et frivilligt tilbud til forældre, der har børn i et dagtilbud.
I samtalen udveksler forældre og personale viden, erfaringer og ønsker om barnets trivsel, læring og udvikling. Personalet har ansvaret for samtalen og noterer sig, hvilke områder I i fællesskab bliver enige om at arbejde videre med, og hvem der gør hvad.

Der afholdes tre samtaler, inden barnet starter i skole: Når barnet er hhv. 9-14 måneder, på vej mod 3 år og på vej mod 6 år. Det er personalet, der indkalder til samtalerne, som typisk varer mellem 45 – 60 minutter.

 

Temaer for samtalen

Samtalen kommer omkring følgende temaer:

 

Som forberedelse til samtalen vil du ca. 4 uger før få tilsendt en mail med link til et forældreskema, hvor du bliver bedt om at vurdere dit barns udvikling på de forskellige områder.

Din vurdering sammenholdes med personalets vurdering i en rapport, som blandt andet indeholder en grafisk fremstilling – et dialoghjul - af de vurderinger, der er foretaget.

 

Det digitale dialoghjul

Dialoghjulet er et digitalt redskab, som er udviklet på baggrund af pædagogers og forældres erfaringer med at forberede og afholde status- og udviklingssamtaler og institutionernes arbejde med læringsmål og -indikatorer.

Dialoghjulet visualiserer og giver overblik over, hvor langt personalet er i det pædagogiske arbejde, og hvad forældrene har registreret hos deres barn. Det giver et billede af barnets ressourcer, kompetencer og udviklingsretninger på ovennævnte seks områder.

Dialoghjulet anvendes ved forberedelse, under og efter samtalen. Det kan også anvendes ved barnets overgang mellem dagtilbud og skole eller ved overgangen til et andet dagtilbud, så den nyeste viden om barnet overleveres. Informationer om barnet vil kun blive videregivet, hvis du som forælder har givet dit samtykke.
 

 

Det digitale dialoghjul

Det Digitale Dialoghjul - en grafisk fremstilling af forældre og pædagogers vurderinger