Fælles forventningsgrundlag for Dagtilbud Hasle og Hasle Skole

 

 

TROVÆRDIGHED  – RESPEKT – ENGAGEMENT

 

Aarhus kommunes TRE værdier er også vores. De udtrykker det, vi gerne vil kendes på i kontakten til jer og jeres børn.

 

 

Troværdigt – man skal kunne have tillid til os.

Vi står ved det vi gør, og man kan regne med det vi siger. Vi møder børnene og jer med åbenhed og tillid til, at vi sammen kan etablere et godt samarbejde om jeres barn. Der kan være grænser i vores samarbejde, og støder du mod dem, så lad være med at være utilfreds alene - del det med os på en konstruktiv måde, så vi sammen kan finde en løsning.

 

Respekt – alle skal have en god behandling.

Vi sætter børnene og jer i centrum med fokus på både rettigheder og pligter. Gennem inkluderende og forpligtigende fællesskaber og læringsmiljøer udvikler vi børnenes oplevelse af demokrati og medborgerskab. Vi giver plads til forskellighed og respekterer andre menneskers ret til egne livsværdier, meninger og erfaringer.

 

Engagement – Vi engagerer os fagligt og personligt i samarbejdet med børnene og jer.

Vi stræber efter at gøre en forskel og arbejder målrettet med at udvikle et positivt miljø, der understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring.

 

 

Forældrene kan forvente sig af os

 

 

 

 

 

Forventninger til forældrene

 

 

 

 

 

 

Til uddybning og konkretisering af ovenstående, er der for hver afdeling i dagtilbuddet og skolen udarbejdet foldere med nærmere praktiske anvisninger vedrørende f.eks. mødetid, skiftetøj, madpakker, skoletaskens indhold mv.