Forældreråd


Har du lyst til at få indflydelse på hverdagen i dit barns institution, kan du stille op til afdelingens forældreråd.

Forældrerådet består af fem forældrerepræsentanter og én medarbejderrepræsentant, med mindre medarbejderne ikke ønsker at være repræsenteret. Desuden deltager afdelingens pædagogiske leder som en slags sekretær uden stemmeret.

Det er forældrerådets formål at sikre alle forældre indflydelse på afdelingens hverdag. Det kan fx være gennem arbejdet med læreplaner, de overordnede principper for det kommunale frokostmåltid og møder og arrangementer.
Forældrerådet fungerer også som sparringspartner og inspirationskilde til dagtilbudsbestyrelsen.
Forældrerådet holder mindst fire møder om året.

 

Valg til forældreråd
Der skal afholdes valg til forældrerådet blandt henholdsvis forældre og medarbejdere inden 1. oktober.
Forældrerepræsentanterne vælges for to år. Hvert andet år er tre forældre, og hvert andet år er to forældre på valg. Der er mulighed for genvalg.