Dagtilbudsbestyrelse


Dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Hasle består af en repræsentant fra hvert forældreråd i dagtilbuddet samt tre medarbejderrepræsentanter. Desuden deltager dagtilbudslederen i bestyrelsesmøderne som en slags sekretær uden stemmeret ogdagtibuddets souschef.


Dagtilbudsbestyrelsens opgave er at sikre det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelse på tværs af afdelingerne. Det er herigennem, at både medarbejdere og forældre har indflydelse på dagligdagen i afdelingen.
Dagtilbudsbestyrelsen har blandt andet indflydelse på principperne for dagtilbuddets:

 

Byrådet skal også høre dagtilbudsbestyrelsen, inden det kan ændre ved grundlaget for dagtilbuddets drift.

 

Se forretningsorden, referater m.m. HER