Ifølge Dagtilbudslovens § 8 skal alle dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer:  

1) Alsidig personlig udvikling 
2) Sociale kompetencer
3) Sproglig udvikling
4) Krop og bevægelse
5) Naturen og naturfænomener
6) Kulturelle udtryksformer og værdier

Det er et lovkrav, at den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og ligeledes hvordan læreplanen evalueres.  

Du kan se dagtilbuddets pædagogiske læreplan HER