Præsentation af Midtbyens Dagtilbud

 

Vores dagtilbud består af 10 institutioner i Aarhus midtby. Vi er 4 vuggestuer og 6 integrerede institutioner:

 

Kort om vores hverdag
Vi er med til at forme dagligdagen for rigtig mange børn, og den opgave varetager vi med stort engagement og høj faglighed. Vores ønske er at give alle børn det bedst mulige børneliv – hver dag. Vi tilbyder børnene en tryg og inspirerende hverdag, hvor de oplever og tager del i afdelingernes fællesskaber en god begyndelse i livet gennem anerkendelse, udfordringer og omsorg.
Det er vigtigt for os, at vi har et tæt samarbejde med forældrene i forhold til at sikre børnene en god, glad, udviklende, sund og tryg opvækst. Vi inviterer jævnligt forældrene til at deltage i forskellige aktiviteter, og vi sørger for at informere om børnenes oplevelser i ord og billeder.


Medarbejdere
Vores medarbejdere fordeler sig på ledere, pædagoger, medhjælpere og studerende fra pædagogseminarierne og den pædagogiske grunduddannelse.

Ledelsesteamet i dagtilbuddet består af en dagtilbudsleder og de pædagogiske ledere fra hver afdeling.

Teamet varetager den fælles ledelse af dagtilbuddet.

De pædagogiske ledere har ansvaret for planlægning og udførelse af de pædagogiske processer i de enkelte afdelinger.

Det er deres opgave at sørge for, at de fysiske rammer understøtter disse tiltag. Derudover skal de pædagogiske ledere varetage personalets kompetenceudvikling, mulighed for sparring og trivsel - sikkerhed og organisering af det daglige arbejde.

Dagtilbudslederen har lederansvaret i dagtilbuddet og refererer til områdechefen. Dagtilbudslederen er bl.a. ansvarlig for arbejdsmiljøet, ledelsen af lederteamet og driften af dagtilbuddet. Dagtilbudslederen skal desuden udmønte de beslutninger, der bliver vedtaget politisk af byrådet - Børn og Unges værdier, mål og indsatsområder.