Pædagogiske principper

 

 

I dagtilbuddet ser vi 0-6 års alderen som en fase i livet med værdi i sig selv, og samtidig har denne fase stor betydning for resten af barnets livsforløb.

 

Børn har forskellig måde at lære på – eksempelvis lærer børn forskelligt i forhold til at se, høre, røre eller gøre (læringsstile). Barnets læring knytter sig til kroppen, og det er igennem kroppen, at barnet bliver bevidst om sig selv og erkender sig selv og sin omverden. Barnets læring bygger både på voksenskabte og voksenstøttede aktiviteter og i særdeleshed på legen.

 

Det bedste miljø for barnets læring og udvikling skabes i et tæt samarbejde med forældrene.

 

Lærings- og udviklingsforståelse

Vi arbejder med en lærings- og udviklingsforståelse, der tager udgangspunkt i troværdighed, respekt og engagement, uanset om vi fokuserer på barnets eller de voksnes rammer i dagligdagen. Det er medarbejdernes ansvar at understøtte og udfordre barnet på en sådan måde, at også de voksne trives og kan udfolde deres personlige potentialer gennem mangfoldige aktiviteter og fællesskaber.

Barneperspektiv

Vi ved, at der er mange faktorer, der skal være til stede for at børnene har et godt børneliv. For at sikre det lægger vi vægt på følgende:

Voksenperspektiv

Vi har altid fokus på den pædagogiske opgave – Vi har særlig fokus på følgende:

 

Vi ønsker at skabe et optimalt udviklings- og læringsmiljø. Det er i vores forståelse et miljø, der sprudler af glæde, fantasi, lyst og aktivitet. Et miljø, hvor børn og voksne har følelsen af at være og høre hjemme, og hvor alle har oplevelsen af selv at udgøre en vigtig del af miljøet.