Værdigrundlag

 

Troværdighed - Respekt - Engagement

Vi arbejder ud fra Børn og Unges værdigrundlag.

Dagtilbuddet tilstræber, at værdierne er synlige i alle forhold, ikke mindst i vores arbejde med børn, forældre og personale.

 

Troværdighed - vi gør det, vi siger.

Tillid og positiv udvikling bygger på de voksnes troværdighed og åbenhed om hensigter, holdninger og beslutninger. Åbenhed og troværdighed betyder, at man kan regne med os:

At vi giver udtryk for det, vi mener.

At ord og handling er velovervejet.

At der er en linje i det, vi siger.

 

Respekt - vi anvender den anerkendende tilgang i alle relationer. 

Alle skal have en god og ordentlig behandling.

Vi tager udgangspunkt i individets egenart med respekt for dets grænser, følelser og personlighed.

 

Engagement - vilje og lyst til at arbejde mod mål og med værdi.

Arbejdet med mennesker kræver engagement:

Engagement betyder viljen og lysten til at gøre en forskel i forhold til udvikling og trivsel i dagtilbuddet. Vi fokuserer på at se muligheder og løsninger.

Engagement er en vigtig faktor i samarbejdet personalet imellem og i deres samarbejde med forældrene.

Engagement er et centralt udgangspunkt i forhold til at skabe nærhed og positive relationer mennesker imellem. Via engagement i vores medmennesker kan vi skabe grundlag for at udvikle både forståelse for omverdenen og sociale relationer, og dermed kan vi yde omsorg for hinanden.

 

- Vi motiverer gennem energi, nærvær og anerkendelse

- Vi respekterer faglighed, uddelegerer tillidsfuldt og giver ansvar

- Vi skaber rum for forskellighed

- Vi kommunikerer klart

- Vi sætter strategi og udvikling på dagsordenen

 

Vision

Vi vil være et dagtilbud, hvor børn og voksne trives og udvikles i samspil med hinanden.

Vi vil i samarbejde med forældrene give børnene en god, glad, udviklende, sund og tryg opvækst.

Vi vil være et sammenhængende dagtilbud, hvor der er fokus på videndeling, faglig udvikling og anerkendelse.

 

Vores vision skal ses som et ønske om at videreudvikle dagtilbuddets mission og værdigrundlag. Vi har et mål og en drøm om at gøre tankegangen i Appreciative Inquiry (= værdsættende undersøgelse) til en aktiv del af hverdagen på alle niveauer. Appreciative Inquiry er en metode, der går ud på at fokusere på det, der fungerer godt, skaber mening og engagement. Det gælder om at skabe klarhed og fælles forestillinger om den fremtid, vi ønsker at skabe sammen.

 

Mission

Vi er et dagtilbud, hvor:

Vi samarbejder med forældrene om at fremme børnenes trivsel og udvikling.

Børnene får en god begyndelse i livet gennem anerkendelse, passende udfordringer og omsorg. Vi tilbyder en tryg og inspirerende hverdag, hvor børnene oplever og tager del i fællesskabet.

Solidaritet er et nøgleord. Alle afdelinger samarbejder og hjælper hinanden i alle forhold.

Vi arbejder aktivt med anerkendende kommunikation.

Vi vægter rummelighed højt og har fokus på kompetenceudvikling for alle medarbejdere.