Forældretilfredshed 2017

 

Hvert andet år undersøger Aarhus Kommune forældrenes tilfredshed med deres barns eller børns pasningstilbud, skole, SFO eller fritidstilbud.

I undersøgelsen kan forældrene bidrage ved at give deres mening til kende. Svarene bliver brugt af den lokale ledelse til i samarbejde med medarbejdere og forældre at udvikle og forbedre kvaliteten i deres barns tilbud.
Forældrenes mening er vigtig for hos som hjælp til at forbedre kvaliteten i vores arbejde.

 

Du kan se afdelingernes rapporter fra 2017 ved at klikke herunder (åbner som PDF):

 

Midtbyens Dagtilbud - samlet rapport

Beboernes Børnehus
Børnehuset Villekulla
Vokseværket
Nørrestenbro
Skattekisten
Vuggestuen Graven
Vuggestuen Mindegade
Vuggestuen Ny Vimmerby
Vuggestuen Småland
Vuggestuen Storkereden 

Kolbøtten Thunøgade (åbnede 01.03.2017, derfor ingen rapport)