Moduler

 

Retningslinjer for brug af del-/fuldtidsplads i Harlev Dagtilbud.

 

Deltidsplads - 30 t. om ugen

Timerne forbruges over 1 uge eller 14 dage, således at aflevering, afhentning og den daglige kontakt med personalet ligger inden for gennemsnitligt 30 timer pr. uge.

 

Fuldtidsplads

Dette dækker hele åbningstiden.

 

Forældre, der har valgt deltidsplads, skal aflevere et skema med forventede komme-gå-tider. I forhold til udfærdigelse af personalets mødeplan, er det vigtigt at vide, hvornår børnene kommer. Når mødetiderne er aftalt mellem forældrene og afdelingen, er det forældrenes ansvar at overholde de indgåede aftaler. Mødetiderne er gældende indtil andet er meldt ind. Det er muligt at ændre i den planlagte tid med min. 1 uges varsel, hvis det i øvrigt passer ind i afdelingens planlægning. Dette aftales med den pædagogiske leder.

Jeres mødetid starter når I kommer i afdelingen og slutter, når I forlader den igen. I skal således notere på et ”komme-gå”-skema, når I kommer i institutionen og lige inden institutionen forlades.

Ubrugte timer kan ikke opspares. Dette gælder også i forbindelse med sygdom, ferie og dagtilbuddets lukkedage. Feriedage og lukkedage tæller som en gennemsnitstid for en uge.

Ændring til deltidsplads kan ske med 2 måneders varsel d. 1. eller 16. i en måned. I særlige tilfælde kan dispenseres fra denne regel. Dette aftales med dagtilbudslederen.
Ændring til fuldtidsplads kan ske med kortere varsel til d. 1. eller 16. i en måned.

Til arrangementer, med forældredeltagelse, f. eks julefest, sommerfest eller forældremøder er alle velkomne, uanset om man har del- eller fuldtidsplads, dvs. her forbruges ikke timer fra deltidspladsen.

Ved mislighold af deltidsplads påhviler det den pædagogiske leder eller dagtilbudslederen at tage kontakt til forældrene med henblik på evt. ændring til fuldtidsplads eller ændring af mødetiderne.

 

Takster 2018

Under 2,11 år incl. kost

Under 2,11 år excl. kost

Over 2,11 år incl. kost

Over 2,11 år excl. kost

Deltidsplads max. 30 timer

2.938 kr.

 

2.428 kr.

1.754 kr.

1.244 kr.

Fuldtid

4.152 kr.

 

3.642 kr.

2.376 kr.

1.866 kr.

 

Der er pt. ingen institutionsafdelinger der har frokostordninger.