ForældreIntra

 Her kan du logge ind på ForældreIntra

 

Kommunikation

God kommunikation er en forudsætning for samarbejdet og for det målrettede pædagogiske arbejde med børnene.  Kommunikationen skal afspejle vores værdier; Troværdighed, respekt, engagement og anerkendelse.


Kommunikation, verbal som nonverbal, er grundsten i alt samvær med andre mennesker - hvad enten de mennesker er børn, vores kollegaer, forældrene eller andre samarbejdspartnere.


Som professionelle i dagtilbuddet har vi et stort ansvar for, at det fungerer godt.

 

Ud over den daglige, mundtlige dialog mellem medarbejderne og forældre, anvender vi i Harlev Dagtilbud kommunikationssystemet BørneIntra. Det er et kombineret hjemmeside- og intranetsystem, som man kan komme til fra enhver computer med internetforbindelse.


Som en del af systemet har vi et særligt intranet for forældre, nemlig ForældreIntra. Vi har en forventning om, at I forældre holder jer orienteret via Intra.

 

De overordnede mål med systemet for os i dagtilbuddet er:

 

Har du brug for hjælp til at finde rundt i ForældreIntra? Så kan du læse mere her.