BestyrelsenDagtilbudsbestyrelsen består af en forældrerepræsentant fra hvert forældreråd samt to medarbejderrepræsentanter. Dagtilbudslederen deltager i møderne, men har ikke stemmeret.

Dagtilbudsbestyrelsen består af én eller flere repræsentanter for de enkelte forældreråd i dagtilbuddet – antallet afhænger af, hvor mange afdelinger, der er i det enkelte dagtilbud. Dagtilbudslederen deltager i bestyrelsesmøderne, som en slags sekretær uden stemmeret.

Dagtilbudsbestyrelsen skal sikre det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelse på tværs af afdelingerne. Det er her igennem at både medarbejdere og forældre har indflydelse på dagligdagen i afdelingen. Dagtilbudsbestyrelsen har bl.a. indflydelse på principperne for dagtilbuddets:

 


Byrådet skal også høre dagtilbudsbestyrelsen, inden det kan ændre ved grundlaget for dagtilbuddets drift.

 

 

Klik på billederne på at læse pjecerne