• Status og udviklingssamtaler  (SUS) holdes, når barnet på vej til 3 og 6 år. Samtalen foregår i dialog med forældrene og handler om barnets trivsel, læring og udvikling, med afsæt i de seks læreplanstemaer.
  • Det er personalet, der indkalder til samtalen. Inden samtalen, kan I få udleveret  SUS-materialet, så I har mulighed for at forberede Jer hjemmefra.
  • Materialet er dynamisk, sådan at det enkelte dagtilbud selv kan supplere med egne mål og indikatorer, inden for det enkelte tema.
  • Samtalerne vil handle om jeres barns udvikling i forhold til de seks læreplanstemaer:
  • Sociale kompetencer
  • Sproglige udvikling
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Alsidige personlige udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Forhold til naturen og naturfænomener
  • Vil du høre mere om SUS, kan du spørge personalet i din institution.

 

Flere oplysninger om status- og udviklingssamtaler for forældre


 

Se status- og udviklingssamtaler for børn fra 9-14 måneder: LINK

Se status- og udviklingssamtaler for børn fra 2-3 år: LINK

Se status- og udviklingssamtaler for børn fra 5-6 år: LINK

 

Oversættelser til andre sprog

Materialet til status og udviklingssamtaler er oversat til i alt ni sprog.
Se status- og udviklingssamtaler oversat til dit sprog: Link