BESTYRELSEN I BRABRAND DAGTILBUD

 

Samarbejdet mellem forældre og Brabrand dagtilbud er på det mere formelle plan organiseret i én fælles forældrebestyrelse for hele dagtilbuddet, og i forældreråd i de enkelte afdelinger. Forældrebestyrelsen er sammensat af en forælder og en medarbejderrepræsentant fra hver afdeling og dagtilbudslederen. Bestyrelsen holder møde fire gange årligt. Forældrerådene i de enkelte afdelinger holder møde efter behov. 

 

 

Bestyrelsen i Brabrand dagtilbud består pt. af:

Bestyrelsesformand Johnni, forældrerepræsentant Kloden

Næstformand Kim, forældrerepræsentant Unimukken

Anja, forældrerepræsentant Idrætsbørnehaven v/Globus 1

Hanan, forældrerepræsentant Viben

Christina, forældrerepræsentant Dagplejen

Aziza, forældrerepræsentant Mælkevejen

 

Lene Syberg, Dagtilbudsleder

Anette Henriksen, Souschef i Brabrand dagtilbud og PL i Kloden

Mary, medarbejderrepræsentant Dagplejen

Karen, medarbejderrepræsentant Mælkevejen

Gitte, medarbejderrepræsentant Idrætsbørnehaven v/Globus 1

Rita, medarbejderrepræsentant Kloden

Chris, medarbejderrepræsentant Unimukken

Sharon, suppleant Unimukken

Farida, medarbejderrepræsentant Viben