Forældresamarbejde

 

Brabrand Dagtilbud prioriterer vi samarbejdet med forældrene højt, og vi ønsker, at forældrene skal føle sig velkomne i institutionen. 

 

I vores samarbejde med forældrene lægger vi vægt på, at de er inddraget i det daglige arbejde med deres børn på en ligeværdig og respektfuld vis. Vi skal være troværdige og lyttende i et gensidigt forpligtende samarbejde, hvor både forældre og medarbejdere skal tage ansvar for, at samarbejdet fungerer. Det giver de bedste muligheder for børnenes trivsel og udvikling.

 

 

 

Som en del af dialogen med forældrene udsender dagtilbudslederen et fælles nyhedsbrev fire gange om året. Og hver institution udsender nyhedsbreve og anden skriftlig information efter behov i forbindelse med pædagogiske projekter, møder, ferier mv. Desuden modtager forældrene en lille introduktionspjece, når børnene skal starte i institutionen.