Kvalitetsrapport

 

 

 

Kvalitetsrapporten er først og fremmest et lokalt redskab til

udvikling og dialog. Rapporten følges op af en kvalitetssamtale i
dagtilbuddet med deltagelse af dagtilbuddets ledelsesteam samt repræsentanter for forældre og medarbejdere. Ved
kvalitetssamtalen vil rapportens oplysninger blive drøftet med
henblik på at indkredse et eller flere udviklingspunkter, hvor der i dagtilbuddet vil blive iværksat en ekstra indsats for at løfte
kvaliteten.

 

Klik på billedet for at læse den seneste kvalitetsrapport for Brabrand Dagtilbud