Feriepasning

 

FÆLLESPASNING I BEDER DAGTILBUD 2016.

I Århus Kommune har afdelingerne mulighed for at holde ferielukket i op til 4 uger om året. Beder Dagtilbuds økonomiske tildelinger svarer til en åbningstid på 48 uger om året. Med det formål at udnytte personaleressourcerne bedst muligt, har jeg valgt at afdelingerne samarbejder om fællespasning, således medarbejdernes afvikling af ferie og afspadsering i videst muligt omfang planlægges i de 5-6 uger, hvor I typisk holder ferie sammen med jeres barn/børn. 

 

Se her Beder dagtilbuds Fællespasnings oversigt. ( i PDF)