Præsentation

 

Beder Dagtilbud består af 3 integrerede institutioner, en vuggestue og en børnehave samt dagplejen Beder/Malling.

 

Beder Dagtilbud er placeret i Beder – en by i den sydligste del af Århus. Beder ligger naturskønt omkranset af skov, marker og tæt på Århusbugten. Beder har en god infrastruktur med tog og busforbindelser til og fra byen.

 

Boligerne i Beder er fritliggende parcelhuse, villaer, rækkehuse og almennyttigt boligbyggeri.

 

Forældrene er karakteriseret ved at have overskud og lyst til at interessere sig for deres børns vilkår, udvikling og trivsel. Forældrene støtter meget gerne op omkring dagtilbuddet, men stiller også krav, idet de har en meget klar forventning om, at kerneydelserne er i orden og at personalets tilgang er fuldt professionel.

 

Der er desuden et højt kommunikationsniveau i dagtilbuddet, idet der udveksles informationer på kryds og tværs i området, og der er stor viden om, hvad der foregår i institutionerne.

 

Formålene med at institutionerne er organiseret som ét dagtilbud er:

 

Beder Dagtilbud består af følgende afdelinger:

 

 

Børnehuset Himmelblå

Byagervej 96

8330 Beder

tlf: 8713 8269

Pædagogisk leder: Bent Lind

 

Himmelblå er en integreret institution med plads til

24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

 

 

 

Børnehuset Amaliegården

Byagervej 98

8330 Beder

tlf: 8713 8237

Pædagogisk leder: Helle S. Sønnichsen

 

Amaliegården er en integreret institution med plads til

12-15 vuggestuebørn og 35-40 børnehavebørn

 

 

 

Børnehaven Smilehullet

Byagervej 162

8330 Beder

tlf: 8713 8238

Pædagogisk leder: Annette Ladefoged Schiønning

 

Bekkasinen er en børnehave med plads til 45 børnehavebørn

 

 

 

Vuggestuen Smilehullet

Byagervej 164

8330 Beder

tlf: 8713 8288

Pædagogisk leder: Annette Ladefoged Schiønning

 

Bymosen er en vuggestue med plads til 36 vuggestuebørn

 

 

 

Børnehuset Grønnebakken

Præstetoften 1

8330 Beder

tlf: 8713 8103

Pædagogisk leder: Joan Elkær Sø

 

Grønnebakken er en integreret institution med plads til

12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn

 

 

Dagplejen Beder/Malling

Bredgade 5A

8340 Malling

tlf: 29204025

Pædagogisk leder: Bente Brix

 

Der er i alt 16 dagplejere fordelt i Beder og Malling.

Midt mellem Beder og Malling ligger Dagplejehuset og legestuen, hvor dagplejerne mødes.