Kompetenceudvikling

I perioden 2017-2020 deltager et større antal medarbejdere fra alle afdelinger af dagtilbuddet i forskellige kompetenceudviklingsforløb udbudt af Børn og Unge, Aarhus Kommune, som en del af tidlig indsats. Forløbene omhandler inklusion, sprog og motorik. Du kan læse mere om forløbene ved at følge dette link.

 

Robusthed og vedholdenhed

I oktober 2017 færdiggjorde dagtilbuddets inklusionsnetværk kompetenceforløbet Robusthed og vedholdenhed. I 2018 deltog yderligere to hold medarbejdere i forløbet.

 

Krop og bevægelse

I efteråret 2017 deltog en gruppe medarbejdere i kompetenceforløbet Krop og bevægelse. Disse medarbejdere udgør nu dagtilbuddets fælles motoriknetværk bestående af motorikpædagoger og motorikvejledere. Sommeren 2018 deltog yderligere et hold medarbejdere fra afdelingerne i dette forløb.

 

Børns tidlige sprog

I perioden maj 2019 til januar 2020 deltog alle dagtilbuddets medarbejdere i det praksisnære kompetenceudviklingsforløb Børns tidlige sprog, der sætter fokus på sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet - både det fysiske sprogmiljø og den sproglige interaktion mellem pædagog og barn. Arbejdet med sproglige læringsmiljøer fortsætter ude i afdelingerne i hele 2020.