Ellebogen

Ellevang lokaldistrikt har samarbejdet om at udvikle en fælles opgavebog for dagtilbud og skole, som kaldes Ellebogen. Ellebogen bliver udleveret til kommende skolebørn i deres sidste tid i børnehaven, hvor de arbejder med den som supplement til det øvrige storebørnsgruppearbejde. Ellebogen følger herefter børnene, når de starter i skole, og bliver brugt som supplement i undervisningen i børnehaveklassen. Bogen er med til at skabe samarbejde og sammenhængskraft i barnets overgang fra børnehave til skole.

 

Ellebogen indeholder opgaver, der tager sit primære udgangspunkt i dagtilbuddets læringsforståelse, der beror på de ikke-kognitive kompetencer. Bogens opbygning understøtter således, at barnet bliver medskabende i overgangen fra børnehave til skole og dokumenterer sig selv, set ud fra barnets eget perspektiv.