Kvalitetsrapport

Som et led i at opkvalificere den faglige indsats på dagtilbudsområdet bliver der i Aarhus kommune hvert andet år udarbejdet en kvalitetsrapport for hvert enkelt dagtilbud. Kvalitetsrapporterne indeholder bl.a. data om forældretilfredsheden, medarbejdertrivslen og særlige indsatsområder både lokalt og i sammenhæng med Børn og Unges visioner.

 

Kvalitetsrapporten er et lokalt redskab til udvikling og dialog. I rapporten belyses det, hvorledes kvaliteten af det pædagogiske arbejde med børnene har udviklet sig. Efterfølgende afholdes en kvalitetssamtale, hvor forskellige parter (dagtilbuddets lokale ledelse, områdechef fra forvaltningen, medarbejderrepræsentanter og forældrerepræsentanter) evaluerer på dagtilbuddets udvikling og kvalitet samt udvælger særlige fokusområder, som dagtilbuddet i særlig grad arbejder videre med hen mod næste kvalitetsrapport.

 

Den seneste kvalitetsrapport for Ellevang Dagtilbud er udarbejdet i 2017. I Ellevang Dagtilbud vil vi frem mod næste kvalitetsrapport især arbejde med den tidlige, forebyggende indsats, den nye pædagogiske læreplan og forældresamarbejdet set ud fra samskabelse og kommunikation.

 

Læs mere om vores fokusområder her på hjemmesiden under menupunktet fokusområder.

 

Nedenfor kan du læse den seneste kvalitetsrapporter for Ellevang Dagtilbud.

Kvalitetsrapport for Ellevang Dagtilbud 2017