Værdigrundlag

 

Der tages udgangspunkt i, at Århus Kommunes og Børn og Unges værdier ligger som den overordnede paraply og dermed det værdisæt, som grundlæggende er i spil.

Værdierne for Skovvangen er formuleret i ledelsesteamet. Værdiernes betydning er formuleret i personalegrupperne, forældrerådene og bestyrelsen.

Århus Kommunes værdier

  • Troværdighed
  • Respekt
  • Engagement

 

Børn og Unges værdier

  • Omsorg
  • Udvikling
  • Medansvar

 

Skovvangens værdier

  • Fællesskab
  • Selvstændighed
  • Anerkendelse

Værdierne skal danne det grundlæggende fundament i alle de relationer, der skabes mennesker imellem i Skovvangen, både internt i organisationen og ud af organisationen med diverse samarbejdspartnere. Det betyder at værdierne gælder i relationer både på voksen- og børneplan og relationer mellem begge plan.