Pædagogiske principper

 

I vores vuggestue er det allervigtigste, at børnene er trygge og glade i hverdagen og at de føler sig anerkendt, som de mennesker de er. Hvis de har oplevelsen af, at deres omsorgsbehov bliver opfyldt og de føler sig set, hørt, forstået og holdt af i vuggestuen, så er fundamentet lagt for en god start, på et langt læringsforløb i daginstitutioner og skole. Vores små børn har brug for en masse kompetencer mens de vokser op, og mange af dem tilegner de sig allerede i vuggestuen. I Danmark skal alle børneinstitutioner tilrettelægge deres pædagogik ud fra 6 læreplanstemaer som hedder:

 

1) Sociale kompetencer

2) Sprog

3) Alsidig personlig udvikling

4) Krop og bevægelse

5) Kultur og kulturelle oplevelser

6) Natur og naturfænomener (se afsnittet ”pædagogisk læreplan”)

 

I dagtilbuddet har vi i altid nogle særlige fokusområder. Det kan være fx være ”sprog” , ”inklusion” og ”forældreinddragelse” i en periode. I en anden kan det være ”krop og bevægelse” og ”natur”. De aktuelle fokusområder vil være nævnt i den velkomstpjece forældrene får udleveret ved barnets start i vuggestuen.