Normering

 

Vuggestuen er normeret til 52 børn.

 

Vi har valgt at inddele vuggestuen i 4 grupper med 13 børn i hver. På hver stue er der fire ansatte.

 

De fleste formiddage inddeler vi børnene i mindre grupper med 1 voksen og 3-4 børn.