Særlige tilbud i Århusbo

 

Fuldkostordning
I Vuggestuen Århusbo er vi så heldige at have vores egen Køkkendame. Hun hedder Inger og hun laver den dejligste hjemmelavede, sunde og ernæringsrigtige mad til børnene. 4 gange om ugen får børnene varm mad og 1 gang om ugen får de rugbrødsmadder. Inger bager desuden hjemmelavet brød, som børnene får sammen med frugt til deres eftermiddagsmad. Ingers køkken er centralt placeret i vuggestuen, så alle børn har god mulighed for at dufte maden under tilberedelserne.

 

Sprog
I alle afdelinger i vores dagtilbud, har vi et særligt på sprog. Personalet er opdateret med den nyeste viden herom. Vi tilbyder særlig sprogstøtte til børn med dansk som andet sprog og børn med generelle sprogvanskeligheder.
Vi har I Århusbo et forældrebibliotek, hvor vores forældre kan låne børnebøger med hjem. Desuden har vi i dagtilbuddet en uddannet sprogvejleder, som har til opgave at støtte og vejlede de pædagoger, der beskæftiger sig med det særlige sprogarbejde.

 

Krop & bevægelse
Århus kommune har de seneste år satset stort på børns udvikling indenfor Krop & bevægelse. Vi er i dagtilbuddet også store fortalere for dette særlige opmærksomhedspunkt i børns udvikling. Vi har i 2018/2019 fået uddannet 4 krop & bevægelses assistenter samt 1 Krop & bevægelsesvejleder i huset, som alle brænder for emnet. Vi har bl.a. et stort fokus på børns bevægeglæde og deres selvhjulpenhed og er nu også klædt rigtig godt på, hvis vi møder børn med motoriske vanskeligheder.

 

Udeliv
I Århusbo elsker vi udelivet. Vi er ude hver dag og ofte flere gange om dagen. Som en fast del af hverdagen, er vi ude hver eftermiddag efter eftermiddagsmaden og bliver der oftest helt til vi lukker.

 

Marte Meo
Vi er desuden ret vilde med elementerne i Marte Meo pædagogik. Elementerne (som anvendes i kommunikationen med barnet) er bl.a. med til at øge barnets forståelse af sig selv og andre, samt øge deres selvværd, selvtillid, og deres sproglige og sociale udvikling. Desuden bidrager Marte Meo til en tryg og forudsigelig hverdag.