Info til forældrene

 

Den daglige kontakt

 

Når du kommer om morgenen, skal du klikke ind på skærmen i garderoben, at barnet er kommet. Samtidig bedes du skrive, hvornår barnet er stået op om morgenen, og hvornår barnet bliver hentet igen.

 

Ansvaret for barnet er dit, når du er her. Og vi overtager det, når du siger, du vil gå.

 

Når du henter dit barn, er det rart, hvis du har god tid, så vi har mulighed for at fortælle, hvordan dit barn har haft det i løbet af dagen. Husk altid at sige farvel til en voksen fra barnets egen stue, når I går.

 

Hvis en anden end forældrene skal hente barnet, skal personalet altid have besked. Uden din/jeres tilladelse, må vi ikke lade andre tage barnet med hjem.

 

Forældreråd:

Vuggestuens forældreråd er med i forskellige beslutninger vedr. dagligdagen i vuggestuen. Ris, ros og gode ideer modtages gerne.

 

Hvert år i august er der valg til forældrerådet. I garderoben hænger et opslag med, hvem der sidder i rådet.

 

Én repræsentant fra forældrerådet sidder desuden med i dagtilbuddets bestyrelse.