Værdigrundlag og profil
 

Vi ønsker at tilgodese det enkelte barn

Vi lægger vægt på, at det enkelte barn bliver set, forstået og respekteret, med de behov og de ressourcer det har.


Dette kan give sig udtryk i, at en aktivitet ændres, hvis der pludselig sker et eller andet, der optager bamet/bømene. Eksempelvis hvis en stor, fed, lilla regnorm kravler ud foran barnet, eller mariehønsene lader sig fange og kravler på vores hænder.


Fællesskabet har betydning for den enkelte - og omvendt

Det enkelte barn og den enkelte voksne bidrager til fællesskabet og udvikler sig herigennem. Ved fællesskab forstår vi alle de sammenhænge, hvor der opstår relationer mellem mennesker, det være sig voksen/barn, voksen/voksen, barn/barn og på tværs af alder, køn, stue etc..


Når vi spiser frugt, er vi sammen om at lære hinandens sange, at lære at vente på de andre, og i det hele taget være hensynsfulde. Dette er også en øvelse i, at vi ikke kan undvære nogen at være sammen med.