Løvestuen

Løvestuen er en lille gruppe der fungerer som base for vores børn med funktionsnedsættelse.

 

Løvebørnene har i tidsrummet kl. 9.00-15.00 mulighed for at være i den skærmede gruppe. Løvestuen giver større mulighed for fleksibilitet i fht. børnenes særlige behov, såsom strukturering af dagligdagen, træning eller besøg hos konsulenterne på Institut for Kommunikation og Handicap (IKH).

 

Vi vægter at børnenes dage er en kombination af træning og sociale aktiviteter og søger derfor at træning integreres i barnets øvrige aktiviteter og daglige gøremål. Dette foregår i små grupper eller alene med en pædagog, hvor vi gennem leg øver forskellige færdigheder.


I det omfang barnet profiterer af det, inkluderes det i hverdagslivet på de øvrige grupper. I Trekanten har vi ofte mulighed for at tilrettelægge aktiviteter så børn uanset funktionsniveau kan deltage. Vi veksler mellem aktiviteter i små og store grupper. Ind imellem foregår der aktiviteter i huset hvor løvestuens børn ikke deltager.

 

Du kan læse mere om Løvestuen her.