Indkøring af nye børn
 
Inden jeres barn starter i ÆlleBælle, har vi sendt et velkomstbrev hjem til jer, hvor vi fortæller, hvilken stue jeres barn skal være på.
 
Det er vigtigt, at barnet får en god indkøring. Indkøringsperioden kan være meget forskellig fra barn til barn, og derfor tager vi udgangspunkt i det enkelte barns behov.
 
I vuggestuen:
For at få den størst mulige tryghedsramme bliver to voksne tilknyttet vuggestuebarnet i indkøringen. De vil i starten stå for den primære kontakt til jer forældre og vil i samarbejde med jer planlægge den videre indkøring af barnet. Hvis barnet er så lille, at det ikke følger vuggestuens rytme, så tilrettelægger personale og forældre i samarbejde, hvad der er bedst for barnet.
De første par dage er det en god ide, at en af forældrene er med sammen med barnet, og at dagene er korte.
 
I børnehaven aftaler I med personalet, hvordan indkøringen skal finde sted.
 
Det er vigtigt for personalet, at både børn og forældre føler sig velkomne og trygge, og at der er tillid til personalet, så forældrene er trygge ved at aflevere barnet. Hvis jeres barn er meget ked af det, når det skal afleveres, er I altid velkomne til at ringe senere på dagen og høre, hvordan det går.
 
Vi lægger vægt på at få hilst på børn og forældre, når de kommer, at få sagt ordentlig farvel til mor og far, og at afleveringen foregår på barnets præmisser. Barnet skal se, at mor og far går, også selvom det bliver ked af det. Det er legalt at græde og vise følelser, og der vil altid være en voksen til at trøste barnet.