Præsentation

 

Børnehuset ÆlleBælle er en integreret institution med plads til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

 

Vi er en institution, som lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde og et godt arbejdsmiljø som grundlag for både børn og voksnes trivsel.

 

Legen er det bærende element i vores dagligdag og indtænkes i de voksnes aktiviteter med børnene. Dagen veksler mellem børnenes egen leg og de voksnes inspiration.

 

Vi har meget fokus på sprog med bl.a. læsegrupper, og en af vores pædagoger er også sprogvejleder. Et andet fokusområde er krop og bevægelse – vi synger, danser, løber og hopper.

 

Vi går meget op i natur og udeliv, vi laver bålmad en gang om ugen.

 

I vuggestuen prioriterer vi omsorg og nærvær højt. I børnehaven arbejder vi meget med børnenes sociale relationer med f.eks. legegrupper.

 

Begge steder arbejder vi desuden bevidst med at inspirere børn ud fra de seks læreplanstemaer (Krop og bevægelse, Sprog, Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer, Natur, Kulturelle udtryksformer).