Dagligdagen i Vuggestuen Småland

 

I dagligdagen er nøgleordene: omsorg, støtte og anerkendelse til det enkelte barn.

Ligeledes vægter vi at styrke barnets alsidige og sociale udvikling med fokus på selvværd og læring.

 

Vi lægger vægt på et tæt og åbent forældresamarbejde.

 

Vi er en institution, som ønsker at skabe et ligeværdigt og anerkendende forhold mellem børn, personale og forældre.

Vuggestuens hverdag giver barnet mulighed for at møde andre børn og voksne i et trygt og overskueligt miljø, som er anderledes end familiens. Vi ser dette som en mulighed for at give barnet kendskab og kompetencer til at indgå relationer med andre mennesker.

Dagligdagen bygger både på voksenskabte og voksenstøttede aktiviteter og på legen. Barnets læring knytter sig til kroppen og det er gennem kroppen, at barnet bliver bevidst om sig selv og erkender sin verden.

 

Børn lærer hele tiden!

 

 

En almindelig dag i vuggestuen vil bl.a. indeholde:

 

 

Dagens rytme

 

6.30: Vuggestuen åbner, og vi tilbyder morgenmad indtil kl. 7.30

 

7.30: Vi deler os på 2 etager

 

8.00: Vi samles på hver vores stue

 

9.00: Vi spiser frugt, synger og snakker lidt om dagens program. Herefter er vi enten på legepladsen, leger indendørs, tager på tur eller laver aktiviteter i huset, såsom musik og bevægelse

 

10.30: Frokost

 

11.15: Efter spisning leger børnene. De voksne skifter børnene og putter dem, efterhånden som de bliver trætte og skal sove

 

12-14: De fleste børn sover. De voksne holder pause på skift

 

14.00: Eftermiddagsmad

 

15.00: Om eftermiddagen er vi ofte på legepladsen. Ellers leger vi på stuerne

 

16.00: Børnene samles på en af stuerne eller på legepladsen

 

16.30: Vuggestuen lukker (fredag)

 

17.00: Vuggestuen lukker (mandag til torsdag)