Sådan modtager vi nye børn i Vuggestuen Småland

En forælder fortæller:

“Personalet har gjort et flot stykke arbejde for at sikre min datter den bedste start på vuggestuelivet. Der var en god indkøringsperiode, som blev tilpasset min datters behov og hvor jeg som forælder samtidig, var tryg hele vejen igennem. Jeg modtog daglige updates og billeder på SMS og vigtigst af alt - min datter blev set, hørt og taget supergodt imod af både børn og personalet. De får derfor mine varmeste anbefalinger.”


Vi er en midtbyinstitution med en relativ stor udskiftning af børn pga. fraflytninger og naturlige udmeldelser pga. børnehavestart.
Vi har en stab af erfarne pædagoger med medhjælpere på sidelinjen, som alle værdsætter den pædagogiske indkøringsopgave, der handler om at vise nye familier, hvordan et institutionsliv ser ud og opleves. Det er et ærefuldt arbejde.

Vi ved og anerkender, at det kan være en stor omvæltning at afslutte barsel og orlov og gå en ny hverdag i møde som familie. I nogle tilfælde er det særlig følsomt at aflevere sit barn i fremmede hænder for første gang, hvilket gør at vi altid tager vare på familien som helhed.
For os handler det om give de informationer, der er brug for og give kendskab til vores praksis for derigennem at skabe tryghed fra starten.


Barnets perspektiv
I en indkøring er det altid barnets perspektiv og behov, vi arbejder ud fra. Vi tilbyder en introsamtale, inden barnet begynder - for at danne et fundament og kendskab til familien, og ikke mindst for at få viden om barnets første tid, vaner og rutiner.
I dialogen fortæller vi også om de faglige erfaringer, vi har som institution ift. at skabe en god start for barnet. 

De første dage
Alle børn er forskellige, og vi skal naturligvis lære hinanden at kende. Derfor foreslår vi også mor eller far at være her sammen med barnet de første dage. På den måde kan barnet se vuggestuelivet an og udforske rammerne sammen med sin trygge voksne og vi kan samtidig få lov at røre og snakke med barnet med respekt for barnets grænser.
Så snart barnet er klar til at prøve at være alene, foreslår vi mor eller far at gå en lille tur eller drikke en kop kaffe i et af vores mødelokaler. Det betyder, at barnet er her alene sammen med sin primære kontaktpædagog ½-1 time og derefter gradvist optrappes over de næste dage.
I de dage er vi i tæt kommunikation både verbalt og via sms med forældrene omkring barnets velbefindende. Det er meget afgørende for vores pædagogik, at indkøringen bliver på barnets præmisser.