For at lykkes med dagtilbuddets kerneopgave og vision – her både dagtilbuddets og vuggestuens –  gør vi som ledelse og medarbejdere følgende i det pædagogiske arbejde med børnene:

 

Vi har fokus på kvalitet i interaktion mellem børn og voksne. Ved at

- finde og arbejde med barnets zone for nærmeste udvikling

Praksiseksempler:   

- udvise imødekommenhed og engagement

Praksiseksempler:

- udvise anerkendelse og accept af individets forskelligheder, samt positive forventninger til barnet

- afstemme barnet på dets følelser

- have fokus på struktur og guidening

- bruge rutinesituationerne som pædagogisk platform i arbejdet med børnene – fokus på nærvær frem for rutinen.

Praksiseksempler:

- etablere lege/aktiviteter, hvor barnet er aktiv initiativtager, og den voksne videreudvikler og stiller undrende spørgsmål til lege/aktiviteten undervejs

 

For os er tilknytning et nøgleord når vi arbejder med følelsesmæssig tilgængelighed og tryghed. Dette ses ved:

- følelsesmæssig afstemning af det enkelte barn

Praksiseksempler:

- indsats for at skabe en tryg opstart i vuggestuen for børn og forældre

- tydelige rammer – genkendelighed

Praksiseksempler:

- tryghed og nærvær i små grupper og i fællesskabet

Praksiseksempler:

- ”Good faces” og øjenkontakt

Praksiseksempel:

- kontakt før opgaven

Praksiseksempel:

Vi har særligt fokus på at arbejde i mindre grupper, fordi hjerneforskning viser det gavner:

- fællesskabsfølelse

- relationsdannelse

- tryghed og nærvær

- at barnet bliver set og udfordret

- muligheden for at barnet udvikler selvstyret/viljestyret opmærksomhed

- pædagogisk praksis i forhold til at etablere gruppesammensætning der støtter op om spejling og læring.

Praksiseksempler:

-  mulighederne for at skabe gode deltagelsesbaner for børnene

Praksiseksempler: