Præsentation af Børnehuset Ole Rømer

Vuggestuen er inddelt med 7 stuer, som er placeret med et stort, lækkert fællesrum i midten. Stuerne samarbejder i mindre teams. Indenfor er praksisfunktioner: garderobe, puslerum, krybberum er i tæt tilknytning til stuerne – hvilket skaber nære, trygge og overskuelige rammer for børnene.

 

Som barn og forælder i vuggestuen har man, i den første tid, den primære tilknytning til stuen, men også teamets børn og voksne. I kraft af at vi har 4 indgange, som ligger nær stuens garderobe, vil man opleve barnets stue/team som en lille enhed i det store.

 

På alle stuer er der ansat 2 pædagoger og 2 medhjælpere – alle på deltid. Medarbejderne er bærere af den kultur og stemning, som møder de, der har deres faste gang i vuggestuen. Vi vil gerne møde andre venligt og imødekommende, udvise høj grad af pædagogfaglig kompetence og professionalisme, god tone, positiv tilgang og hjælpsomhed. Det er vigtigt at vi giver plads til forskellighed og er nysgerrige på denne forskellighed. Det er også vigtigt at vi kan grine sammen – børn, medarbejdere, forældre.

 

Vuggestuehverdagen er præget af faste rammer og rutiner – det at spise og sove på de sædvanlige tidspunkter, er, for børnene, en vigtig del af dagens gang. Vi stræber efter at alle situationer – både de rutineprægede, de kaotiske og de fordybende er karakteriseret ved nærværende og kærlige voksne, som har en oprigtig interesse i børnene og deres trivsel.

 

Vi har fokus på organisering af hverdagen, så vi kan skabe de bedst mulige rammer for børnegruppen – dette er, særligt, at arbejde med størrelsen af det fællesskab det enkelte barn er en del af igennem sin dag i vuggestuen. Det lille barn har stor gavn af, i løbet af dagen, at være en del af et lille fællesskab 2-4 børn med 1 voksen – dette træner barnets evne til at styre sin opmærksomhed og være fordybet, hvilket er en forudsætning for at kunne fokusere og lære. I det større fællesskab, fx ved samling, lærer barnet blandt andet at være i fokus, at vente på tur, at lytte til/iagttage andre børn – altså nogle regler og normer for det at være del af en social sammenhæng.

 

Som forudsætning for at alt dette kan ske er tilknytning et nøgleord. Barnets tilknytning og oplevelse af tryghed i vuggestuen er afgørende for dets evne til at agere i og profitere af de aktiviteter det er en del af. Tryghed opstår når der er faste og kendte rammer, når der er kendte voksne omkring barnet, som prøver at forstå barnets udtryk, når der er en positiv og kærlig omgangstone, når mor og far udviser tryghed ved vuggestuen, når vi voksne vil noget med barnet/børnegruppen. I den første tid i vuggestuen vil det ofte være en enkelt eller to voksne, som symboliserer denne tilknytning og oplevelse af tryghed, men over tid vil det udvide sig til en større kreds af voksne og de andre børn. Det er pædagogens fineste opgave at have blik for barnets behov og udviklingsbehov og på baggrund af dette give det et kærligt skub ud i verden og nye udfordringer, når det er parat. I den forbindelse taler vi om zone for nærmeste udvikling.

 

Udeliv er en stor del af vores hverdag. Vi har en fantastisk legeplads, som består af 2 zoner – zone 1 tæt på huset og zone 2 længere væk. Vi har vand, sand, skov, bakker og nogle få legeredskaber. Legepladsen giver udfordringer til både det helt lille og det store barn. Desuden giver leg udenfor mulighed for nogle andre sanseoplevelser, samt gode motoriske udfordringer.

Legepladsen kan benyttes af områdets beboere udenfor vuggestuens åbningstid.